Meny
Linkar
Kyrkjebladet
Inn– og utmelding
web–påmelding dåp
web–påmelding konfirmasjon
Kalender
16 Desember
16:00 Familiegudsteneste, Bergsdalen kyrkje
18:00 Konsert i Vaksdal Kyrkje
24 Desember
12:00 Familiegudsteneste i Nesheim Kyrkje
13:00 Familiegudsteneste, Stamnes kyrkje
15:00 Familiegudsteneste, Dale kyrkje
16:00 Familiegudsteneste, Vaksdal kyrkje
16:00 Familiegudsteneste, Dale kyrkje
25 Desember
12:00 Gudsteneste i Vaksdal Kyrkje
26 Desember
12:00 Gudsteneste i Stamnes Kyrkje

  Utskriftsvennlig side

Vaksdal kyrkjelege fellesråd administrerer kyrkjegardane i Vaksdal kommune:
* Vaksdal gravplass
* Dale gravplass
* Bergsdalen gravplass
* Stamnes gravplass
* Eidslandet gravplass
* Flatekval gravplass
* Nesheim gravplass
* Stanghelle kyrkjegard

Vedtekter for kyrkjegardane i Vaksdal kommune (kommer).
Gravferdsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996–06–07–32?q=gravferd
Gravferdsforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997–01–10–16?q=gravferd

Ved spørsmål om ei grav eller noke ved gravplassane, ta kontakt med kyrkjeverje Bjart–Magnus N. Rosvold.
 

Sjå tidlegare utgåver »
Linkar
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

http://vaksdal.kyrkja.no/img/./fabrikkvegen_liten.jpg

 

Vaksdal kyrkjelege fellesråd
Besøksadr.: Fabrikkvegen 3.
Postadr.: Postboks 113,
5721 Dalekvam

Ekspedisjonstid:
Tysdag og onsdag
kl. 11:00 - 14:00

Tlf: 56 59 39 20
Epostadresse: 

 

 

Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Vaksdal kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no